top of page
  • Michal Kulíček

Novinky na realitním trhu

Ukázky názvů: „Nejlepší průvodce pařížskými restauracemi“ nebo „Kompletní průvodce vitamínovými a minerálními doplňky stravy“ nebo „Průvodce SEO pro začátečníky: Vše, co potřebujete vědět“


Nejlepší průvodce je příspěvek na blogu, který má za cíl být nejlepším z nejlepších. Má to být příspěvek, po němž už žádné další příspěvky nebudou zapotřebí – měl by obsahovat vše, co váš čtenář o daném tématu potřebuje vědět.


Pokud chcete podpořit SEO příspěvku, zahrňte do názvu klíčové slovo.

Každý kvalitní průvodce by měl začínat úvodním odstavcem. Toto je vaše příležitost, jak čtenáře přesvědčit a sdělit jim, proč tento příspěvek přinese odpovědi na všechny jejich důležité otázky. Můžete zde uvést, proč právě vy jste nejpovolanější k sepsání tohoto průvodce. Nebo jim můžete povědět váš osobní příběh, jak jste se stali expertem na tuto oblast. Vciťte se do vašich čtenářů, abyste pochopili, jak těžké je najít přesné informace, a upozorněte na časté chyby, kterým lze předcházet.


Než napíšete příspěvek s návodem nebo přehledem nejlepších produktů níže, přidejte ještě jednu poslední větu, která shrne váš odstavec a umožní hladký přechod na průvodce.


Stručné pokyny týkající se formátování


Váš průvodce by neměl být delší než 2 000 slov. V nejlepším průvodci máte také spoustu prostoru na použití SEO klíčových slov. Použijte 2 až 3 klíčová slova v příspěvku, v nadpisech H2 a v samotném textu. Přidejte odkazy na ukotvení, jako je obsah, kde mohou čtenáři kliknutím přejít do určité části příspěvku. Pro jejich přidání klikněte na Odkaz v panelu nástrojů výše, vyberte možnost Oddíl a vyberte jeden z nadpisů v příspěvku.


Nadpis č. 1: Proč je toto téma tak důležité?

Nadpis č. 2: Jak váš průvodce funguje?

Nadpis č. 3: Cítí se váš čtenář motivován?


 

Nadpis č. 1: Proč je toto téma tak důležité?


V první části uvedete čtenáře do dané problematiky. Zde můžete návštěvníkům webu podrobněji připomenout, o čem téma je. Můžete uvést stručný přehled historických informací a připomenout, kdy a jak se téma stalo populárním či významným. Popište zeměpisnou polohu nebo prostředí, pokud je váš průvodce zaměřený na cestování. Přibližte možné komplikace někomu, kdo nemá přehled o aktuálních trendech. Vysvětlete také, proč je dodržování vašich doporučení v praxi jednoduché.


Toto je příležitost, jak čtenáře nadchnout pro vašeho průvodce a vzbudit v nich dojem, že za přečtení stojí celý příspěvek.


Pokud chcete podpořit SEO příspěvku, zahrňte do nadpisu klíčová slova a naformátujte je jako Nadpis 2 nebo Nadpis 3.


Nadpis č. 2: Jak váš průvodce funguje?


Připravte se na podrobné vysvětlení! Začněte jednou nebo dvěma poutavými větami na úvod a poté čtenářům prezentujte své poznatky.


Rozhodněte se hned na začátku tohoto oddílu, zda chcete podrobné vysvětlení vašeho odborného průvodce (např. pařížskými restauracemi, vitamínovými a minerálními doplňky stravy nebo SEO kroky)pojmout jako seznam, nebo jako samostatné podnadpisy. Nejdůležitější je být konzistentní. Jednotlivé položky by měly být od sebe rozeznatelné a měli by čtenáři nabídnout konkrétní poznatky.


Vysvětlujte na příkladech a příbězích. Snažte se nabídnout různé perspektivy, abyste oslovili široké spektrum čtenářů. Zamyslete se nad cílovou skupinou. Tvoří ji začátečníci, nebo pokročilejší čtenáři? Je vhodné použít spíše profesionální styl psaní, nebo naopak přátelský a neformální tón, který je pro čtenáře přístupnější?


Pamatujte, že toto je nejrozsáhlejší část vašeho průvodce. Přidejte obrázky, aby byl příspěvek dynamičtější a zajímavější. Doplňte dokazy z jiných zdrojů nebo na některý z vašich dřívějších příspěvků. Dovolte si i osobní či zábavné prvky, které článek odlehčí a zvýší jeho čtivost.


Nadpis č. 3: Cítí se váš čtenář motivován?


Je na čase, aby vaši čtenáři aplikovali to, co se naučili. Vzbuďte v nich pocit, že se toho naučili hodně. V tomto posledním oddíle můžete napsat jeden nebo dva odstavce, které jim připomenou, jaké schopnosti nebo znalosti si právě osvojili. Shrňte, jaké jsou první kroky, které mohou podniknout ve snaze aplikovat vaše rady (např. vytvořit rezervaci ve špičkové pařížské restauraci na příští prázdniny; pořídit si vitamínové doplňky stravy nebo si domluvit schůzku s výživovým poradcem; nebo zkontrolovat jejich hodnocení SEO pro vyhledávače a klíčová slova). Poskytněte jim potřebné odkazy (včetně affiliate odkazů), které jim pomohou začít a naplnit jejich potenciál.


Můžete je také upozornit na další materiály na vašem webu a na placené služby nebo akce, které nabízíte. Nestyďte se. Třeba po přečtení vašeho článku mají (nebo v budoucnosti budou mít)další otázky. Vyzvěte je, aby pod příspěvkem zanechali komentáře a zůstali tak s vámi ve spojení.

2 zobrazení0 komentářů
bottom of page