top of page

Jak to tedy je s těmi energetickými štítky?

 

Tuhle otázku mi za posledních pár dní položila spousta klientů. Takže jak to tedy je?

Na tuto otázku Vám podrobně odpoví novelizovaný zákon č.406/2000 Sb. Pokud jej nechcete číst, tak právě pro Vás přináším ve zkratce to nejdůležitější. Tato novelizace platná od 1.7.2015 upravuje a doplňuje některé povinnosti zpracování průkazů, například v případě prodejů či pronájmů nemovitostí.

Energetický průkaz náročnosti budov (PENB) musí od roku 2013 na základě tohoto zákona mít všichni majitelé bytů, domů, bytových družstev a komerčních budov s výjimkou objektů do 50m², budov určených k rekreaci (chaty, chalupy – viz Výpis z Katastru nemovitostí), památkově chráněné budovy a budovy v památkové zóně či rezervaci. Dále se pak vztahuje výjimka na budovy postavené před rokem 1947, které od doby kolaudace neprošly rekonstrukcí.

 

A tím se dostáváme k tomu, kdy budete potřebovat Energetický štítek:

- při výstavbě nových budov jste povinni jej přiložit ke stavební dokumentaci

- při prodeji bytu, SVJ má zákonnou povinnost nechat štítek zhotovit a vyvěsit na budovu, v případě, že jej nemáte lze doložit 3 roky zpětně náklady z bytem spojené (Faktury za topení, elektřinu, plyn apod.) povinnost od 1.1.2013

- při prodeji rodinného domu, zde nelze použít výjimka jako u bytů s doložením 3 letých nákladů, povinnost od 1.1.2013

- při pronájmu domu, nebo budovy, povinnost od 1.1.2013

- při pronájmu bytu, nebo ucelené části objektu, povinnost od 1.1.2016

- při větších změnách dokončených budov s celkovou plochou nad 1000m², které ovlivňují jejich energetickou náročnost

 

V případě, že svoji nemovitost nechcete prodávat ani pronajímat povinnost mít PENB se na Vás nevztahuje !!!

 

Majitel je povinen energetickou třídu vyznačit již v inzerci. V případě, že zadá majitel pronájem či prodej své nemovitosti zprostředkovali, je povinen předat  grafickou část průkazu; pokud majitel průkaz nepředá, zprostředkovatel uvede nejhorší třídu G; v případě, že tak majitel, nebo zprostředkovatel neučiní oba se vystavují sankci.

Sankce, kterým se majitel vystavuje v případě, že nepředloží PENB v případě, že se jedná o bytovou jednotku je pokuta až ve výši 50 000 Kč, a v případě ostatních objektů až 100 000 Kč. Jde o správní delikt. Pokud není PENB vyvěšen v budově, která je přístupná veřejnosti, hrozí pokuta až 1 milion Kč.

Kontrolu správnosti zpracování průkazů má na starosti Státní energetická inspekce. V případě prodeje nemovitosti nemá Katastrální úřad povinnost kontrolovat, zda byla povinnost předložení PENB dodržena.

 

Co budete pro vypracování PENB potřebovat:

+Základní údaje o budově – vlastník, adresa budovy, stáří budovy

+ Projektová dokumentace k domu - půdorysy, pohledy, řez, údaje o skladbách konstrukcí obálky budovy

+ Informace o systému vytápění, regulaci a izolaci potrubí – desková tělesa, článková tělesa, přímotopy, podlahové vytápění

+ Informace o zdroji vytápění – stáří, výkon, příkon, regulace

+ Informace o zdroji přípravy teplé užitkové vody TUV – stáří, objem, výkon, příkon, regulace, izolace potrubí a zásobníku

+ Informace o systému osvětlení – stáří elektrosoustavy, stáří a typ osvětlovacích těles

+ Fotodokumentace – foto budovy ze všech světových stran

Další odkazy:

Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií

bottom of page